Akadálymentesítési audit és terv

A weboldalak és alkalmazások akadálymentességének feltérképezését végzem nemzetközi minősítéssel és 6 év tapasztalattal. Az akadálymentességi audit elvégezhető a W3C által kiadott hivatalos módszertan (WCAG-EM) alapján is.

Mikor érdemes hozzám fordulni?

 • Ha szeretné, hogy a weboldal megfelelő tervezését és kivitelezését egy minősített web-akadálymentesítési szakértő ellenőrizze.
 • Ha UX weboldalát nem akadálymentesen tervezték.
 • Ha weboldalán sárga körben fekete pöttyös ikon () található. Az ikon használata szakmai inkompetenciát jelent.
 • Ha jogszabály kötelezi akadálymentes weboldal vagy akadálymentes alkalmazás készítésére.
 • Ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a fogyatékossággal élő emberek is képesek a weboldalát használni.

Az audit csak az első lépés

Az WCAG-EM audit csak az első lépése a weboldal akadálymentesítésének. A teljes folyamat az alábbi lépésekből áll:

 • A szabvány összes sikerkritériumának ellenőrzése.
 • Az akadálymentességi audit konkrét megállapításai és a vonatkozó szabványpontok.
 • Részletes felmérési dokumentáció (jegyzőkönyvek, scraper kimenetek).
 • Az akadálymentességi hibák kijavítására olyan ütemtervet adunk át, amely területenként: webdizájner, szerkesztő, fejlesztő lebontva konkrét megoldási javaslatokat tartalmaz.
 • Online konzultációs lehetőség.
 • Ingyenes visszaellenőrzés a hibák javítása után.
 • Szabvány szerint kiállított megfelelőségi és akadálymentességi nyilatkozat kibocsátása.

A WCAG-EM audit kivitelezése

Az ajánlat készítése előtt saját, e célra fejlesztett programunkkal feltérképezzük a honlap szerkezetét.

Az audit az akadálymentesség feltételeinek objektív ellenőrzését jelenti. A (WCAG-EM) 5 fázisa az alábbi:
A WCAG-EM felmérés 5 lépcsőjének grafikus ábrázolása. Leírása a szövegben.

 1. Mit vizsgálunk meg? Pontosan definiáljuk az audit célját: akadálymentességi szint, vizsgálandó weboldalak behatárolása, vizsgálatok köre.
 2. A honlap megismerése. Azonosítjuk a kulcsfontosságú oldalakat, összeállítjuk a weboldalak típusainak listáját: funkcionalitás, webdizájn és egyéb kritériumok alapján.
 3. Minták választása. A WCAG-EM módszerben megadott kritériumok alapján összeállítjuk a statisztikailag reprezentatív mintát.
 4. Vizsgálat. A kiválasztott reprezentatív mintát a lehető legalaposabban megvizsgáljuk. Ehhez segédprogramokat is igénybe veszünk, de elsősorban saját szakértelmünkre hagyatkozunk. A mintaoldalakat egyesével, több operációs rendszeren, eszközön, valamint képernyőolvasóval teszteljük.
 5. Dokumentálás. Összeállítjuk a dokumentációt, amely minden megállapítást tartalmaz, de olyan formában, hogy az Ön számára a lehető legérthetőbb legyen.

Akadálymentesítési terv

Az audit elvégzése után megtervezzük és végigkísérjük az akadálymentesítés folyamatát:

 1. Kompetencia és prioritás alapján tagolt akadálymentesítési tervet készítünk.
 2. Konzultációt, tanácsadást biztosítunk.
 3. Ellenőrizzük a hibák kijavítását.
 4. Megfelelőségi nyilatkozatot adunk ki.
 5. Akadálymentességi nyilatkozatot adunk ki.

Az akadálymentesítés időigénye

A felmérés több lépésből áll, amelyek külön-külön is megrendelhetők. A honlap előzetes felmérése és az igények egyeztetése után készül el az árajánlat.

 • A honlap összes oldalának feltérképezése a saját fejlesztésű scraper programmal. Ennek időtartama több tízezer oldal esetén is csak néhány nap.
 • A reprezentatív mintaoldalak vizsgálata: többfajta eszközzel. Egy sok hibát tartalmazó oldal átvizsgálása órákat is igénybe vehet.
 • A reprezentatív oldalak tesztelése többféle számítógépen, többféle böngészővel, kisegítő eszközzel. A tesztelés időtartama elsősorban attól függ, hány különböző módon teszteljük az oldalt. Átlagosan 8-10 féle eszközzel tesztelünk, amely oldalanként néhány órát vesz igénybe.
 • Az audit megállapításának írásba foglalása. Természetesen a vizsgálat közben már készül a dokumentáció, azonban jól áttekinthető, érthető és lektorált formában adjuk át. Ez a folyamat több napig is eltart.
 • Akadálymentesítési terv készítése: megoldási javaslatok, szakterület, prioritás és tervezett erőforrásigény megjelölésével. Az audit elvégzése után ez akár egy hetes munka is lehet. Az akadálymentesítési terv ugyanis minden esetben az adott szervezet számára készül. Figyelembe kell venni olyan tényezőket is, mint a szervezeti felépítés, weboldal technológiája stb.
 • Az akadálymentesítés folyamatának kísérése:Az audit és akadálymentesítési terv átadása után a honlap akadálymentesítése legtöbb esetben több hónapot is igénybe vesz. Ennek folyamán konzultálunk a kompetens szakemberekkel. Az érthető dokumentáció miatt ez csak néhány óra szokott lenni.
 • A javításokat ellenőrizzük. Ez csak akkor jelentősebb idő, ha nem megfelelően végezték el, és ezért újból meg kell fogalmazni az elvárást, és másodszor is szükséges ellenőrizni.

A legfontosabb előnyök összefoglalása

 • Az elemzésünkben kompetenciák szerint lebontott projekttervet adunk a webdizájnereknek, grafikusoknak, fejlesztőknek és a tartalomfeltöltést végzők számára. A projekttervben a fontossági sorrendet is meghatározzuk.
 • Az akadálymentesítéshez konkrét gyakorlati megoldásokat javasolunk.
 • A szabványban nem szereplő, de tapasztalataink alapján a weboldal használatát megkönnyítő (best practice) javaslatokat teszünk.
 • A weboldal elemzése segítséget nyújt a technikai és in-site keresőoptimalizálásban. Nem helyettesíti a teljes SEO auditot

Különleges igények

A web-akadálymentesítéssel kapcsolatos mindenféle feladathoz kompetenciával rendelkezem. Néhány különleges igény, amellyel az ügyfeleim megkerestek már:

 • A WCAG 2.1 magasabb szintjén (AA vagy AAA) végezzük el az auditot, de az alacsonyabb (A) sikertritériumokhoz készítettünk akadálymentesítési tervet.
 • Az akadálymentességi audit – a módszertanból adódóan – magában foglalja a weboldal alapos megismerését. Nem akadálymentességgel kapcsolatos minőségi jellemzőket is felderítünk, melyeket külön igény esetén írásba is foglalunk.
 • Az audit kiterjeszthető más ellenőrzési kritériumokkal pl. SEO metatagok, struktúrált adatok. Az automatizált scraper programunk rugalmasan paraméterezhető ezekre.
 • Alkalmazások akadálymentességi felmérését is elvégezzük.